top of page
Image by Leo Fosdal

היתרי בנייה:

השלב הראשון בדרך להיתר בנייה הוא התקשרות עם עורך בקשה.

משם ועד לסיום התהליך והפקת ההיתר- אנו עובדים עבורכם.

הוצאת היתר בנייה /אישור בנייה והתנהלות מול הרשויות עלולה להראות מסורבלת ולא פשוטה.

עם ניסיון של למעלה מ10 שנים ואינספור היתרי בנייה, 

יש ברשותי את הידע והניסיון לערוך ולהגיש עבורכם בקשה להיתר כשהיא ממצא את זכויותיכם בזמן קצר וביעילות.

השירותים שלנו:

  • חוות דעת מנחה

  • תוספות בנייה

  • בנייה חדשה

  • הכשרת עבירות בניה 

  • שימוש חורג

  • תמ"א 38

תהליך קבלת היתר:

הפקת תיק מידע

טיפול בגורמים הנדרשים בהתאם לאופי הבקשה

תכנון אדריכלי ועריכת תכנית בקשה להיתר

טיפול בהתאם להחלטת וועדה

הגשת התכנית על כל נספחיה לרשות המקומית באופן מקוון

מעקב וטיפול בגורמים הרלוונטיים עד להפקת ההיתר.

לקבלת הצעת מחיר להגשת בקשה להיתר

Thanks for submitting!

bottom of page